Lektor

Claire Anne Eriksen

På Polishögskolan som lektor ansvarar jag för att utveckla, föreläsa, utvärdera och vidareutveckla utbildningar i polisprogrammet inom ämnet Beteendevetenskap. Perception och minnets funktioner är grunden och avgörande i förhör, och olika slags beteenden, kommunikation, gruppdynamik, konflikthantering och krishantering är några delar som avhandlas under polisutbildningen. Mitt mål är att alltid använda mig av den senaste forskningen för att försäkra en högkvalitativ utbildning för den svenska polisen så att vi får fram rättssäker information på bästa sätt.

Polismyndigheten

På Polishögskolan som lektor ansvarar jag för att utveckla, föreläsa, utvärdera och vidareutveckla utbildningar i polisprogrammet inom ämnet Beteendevetenskap. Perception och minnets funktioner är grunden och avgörande i förhör, och olika slags beteenden, kommunikation, gruppdynamik, konflikthantering och krishantering är några delar som avhandlas under polisutbildningen. Mitt mål är att alltid använda mig av den senaste forskningen för att försäkra en högkvalitativ utbildning för den svenska polisen så att vi får fram rättssäker information på bästa sätt.

Outvilande sömn kan bero på t.ex. stress. Varningssignaler som visar obalans på grund av stress innebär effekter på energinivån (hyperaktivitet, svårigheter att vila, rastlöshet), på känslor (irritation, aggression, rädsla, ångest, panikångest), på hjärnan (alltför många tankar, koncentrationssvårigheter, minnesproblem) samt på kroppen (hjärtklappning, gastrointestinala problem, muskelspänningar).
Claire Anne Eriksen