PhD (Fil. Dr.) Medicinsk Vetenskap, Karolinska Institutet

Claire Anne Eriksen

PhD (Fil. Dr.) Medicinsk Vetenskap, Karolinska Institutet

Karolinska Institutet

Som sömnforskare är det trötthet och människans förutsättningar och begränsningar i olika situationer, som oregelbundna arbetstider, stress och sjukskrivningar som jag belyser. Mitt samarbete med sjökaptener inom Marinen, transatlantiska piloter, poliser, skiftarbetare, kontorsarbetare och elitidrottare syftar till maximera deras prestation vad gäller beslutsfattande, speciellt under pressade situationer utifrån deras förutsättningar. Samarbeten med Professor Torbjörn Åkerstedt (handledare) och Professor Töres Theorell på Stressforskningsinstitutet.

 

Som doktorand på Karolinska Institutet drev jag flera egna projekt däribland ansökningar av medel för finansiering av dessa projekt, genomförandet av projekten/rapporterna men även arbetet med att skriva artiklarna och till sist göra återkopplingarna. Jag har marknadsfört projekten på internationella vetenskapliga konferenser. Genom dessa projekt har jag byggt upp ett brett nätverk av kontakter då jag har samarbetat med flera myndigheter inom olika yrkeskategorier.

En tupplur på bara 20 minuter, företrädesvis efter lunch när eftermiddagströttheten sätter in, kan kompensera två timmars förlorad nattsömn.
Claire Anne Eriksen